Välkommen till Utvecklingszonen AB och Mikael Malmberg leg. psykolog. Potential för utveckling finns hos alla människor och överallt där människor samverkar. Med rätt stöd går det att hitta til sin egen eller till sin organisations utvecklingszon.

Min mission med Utvecklingszonen är att sprida enkel och praktiskt inriktad psykologi till individer och organisationer. Med hjälp av vetenskapligt beprövad praktisk psykologi ser vi tillsammans med dig till att aktiviteter och beteenden förändras i önskad riktning. Det räcker inte att bara tänka eller tycka nytt, en behöver också börja bete sig annorlunda för att det ska bli någon skillnad.

Välkommen till Utvecklingszonen - praktisk psykologi och KBT i Söderhamn.

© Utvecklingszonen


2017-09-01 08:38:45

Vardagsäventyr

P8101083_1.jpg

Sommaren har som vanligt för mig bestått mest av friluftsliv, träning och ett antal tävlingar. Några av somm...
Läs mer

2016-12-30 14:50:44

Mot nya mål

Nu är det de sista skälvande timmarna på 2016. Som vanligt blickar jag tillbaka på året och funderar över vad som hänt. På sätt och vis har det vari...

Läs mer